КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКE KУЛТУРЕ - НИШ

оснивач и члан Српског савеза професора физичког васпитања и спорта

Више
Autor НС

 

"Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 1"

Семинар је акредитован под бројем 1081 у Каталогу програма стручног усавршавања ЗУОВ-а за 2022-25. , и изводи се онлајн. Више информација на линку : https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=820

 

"Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 2"

Семинар је акредитован под бројем 1082 у Каталогу програма стручног усавршавања ЗУОВ-а за 2022-25. , и изводи се онлајн. Више информација на линку : https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=851  

 

"КООПЕРАТИВНИ ПРИСТУП у савременој настави физичког и здравственог васпитања"

Семинар је акредитован под бројем 1072 у Каталогу програма стручног усавршавања ЗУОВ-а за 2022-25. , и изводи се онлајн. Више информација на линку : https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1148

"Примена иновативних метода у настави физичког и здравственог васпитања"

Семинар је акредитован под бројем 1083 у Каталогу програма стручног усавршавања ЗУОВ-а за 2022-25. , и изводи се уживо. Више информација на линку : https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=960