КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/upfknobuke/upfk-nis.org.rs/templates/dd_wedding_92/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Autor Небојша
Pogodaka: 420

      Лого 2022           logoUPFKN dif nis logo

УПФК Ниша у сарадњи са ФСФВ у Нишу је успешно реализовало програм под називом „ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА И РОДНИХ СТЕРЕОТИПА КРОЗ ПРОМОЦИЈУ И РАЗВИЈАЊE ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА И УЧЕШЋЕ У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА“ одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 Програм је одобрен од стране МПНТР Србије, а реализован је од стране Удружења педагога физичке културе Ниш у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу у периоду март-септембар 2022.

У реализацији програма учествовали су ученици и наставници ОШ „Стефан Немања“ из Ниша и ОШ “Вук Караџићиз Дољевца - од. у Пуковцу

Програм је обухватио едукацију ученика о препознавању и превенцији ризичних облика понашања, препознавању родних стереотипа од стране ученика и развијање свести о њиховим негативним последицама, затим неговању културе здраве исхране и редовног физичког вежбања, неговање фер плеј понашања, формирање позитивних ставова према животу и раду, као и примену спортско-рекреативних активности у природи.

Више о програму на  https://sites.google.com/view/prevencijeropirs 

Kategorija: